cena brambor 10,90 Kč

cena krouhaného zelí 12 Kč

 

 

prodejní doba 18.10. - 23.10. 2021